Envieu-me aquelles propostes que considereu d’interés i puguen legislar-se des dels òrgans pertinents per a instar a la seua tramitació jurídica i que contribuïsquen a millorar el funcionament d’institucions com les diputacions o el senat, o a aconseguir un finançament just per als municipis. Em compromet a donar-los visibilitat i veu en les corresponents càmeres representatives i òrgans de partit en els quals participe per a la seua posterior reglamentació en una possible llei o decret.

* L’usuari de la web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a la Diputació d’Alacant a incorporar les dades que faciliti per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar les seves qüestions i rebre comunicacions, d’acord amb la normativa vigent a cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.